Komunikaty o stanie wody basenowej

Komunikat o stanie wody basenowej w obiektach MOSiR


Informujemy, że ostatnie wyniki badań jakości wody basenowej w naszych obiektach potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
 (Dz.U. Poz. 2016 z 2015 r.)