Regulamin

Licealiada
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Dzieci
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki

Regulamin Miejskich Igrzysk Młodzieży w Koszykówce dziewcząt i chłopców


Protesty/uwagi/odwołania - należy zgłaszać w terminie do 3 dni od ukazania się komunikatu na oficjalnej stronie MOSiR. Zgłoszenie szkoły a nie przystąpienie do rozgrywek bez powiadomienia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek - skutkuje odjęciem 10 punktów od klasyfikacji końcowej mistrzostw.

Przepisy gry:
 1. Reprezentacja szkoły składa się z co najmniej 5, do maksymalnie 12 zawodników.
 •  W jednym dniu turniejowym, szkoła ma możliwość grania tymi samymi maksymalnie 12 zawodnikami.
 •  Jeśli mecze grupowe i turniej finałowy przypadają w różnych dniach, szkoła ma prawo wystawić inny skład w każdym dniu.
 1. Czas gry 4 kwarty po 5 minut każda – ryczałt. Zatrzymywane ostatnie 2 minuty IV kwarty i każdej dogrywki przy „zaciętym” meczu tj. poniżej 10 pkt. przewagi jednego z zespołów. W razie remisu dogrywka 2 minuty.
 2. Punktacja: wygrane spotkanie -2 pkt., przegrane – 1 pkt., walkower – 0 pkt.
 3. Trenerzy są zobligowani do przedstawienia przed zawodami listy nazwisk i numerów członków drużyny, którzy wezmą udział w meczu.
 4. Mecze odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami do koszykówki, poza ww. przepisami dotyczącymi czasu gry.
O kolejności miejsc decyduje większa ilość zdobytych dużych punktów. W przypadku równej ilości punktów, o miejscu decyduje wynik bezpośredniego spotkania. Przy większej ilości drużyn mających tą samą ilość punktów o zajętym miejscu decyduje mała tabela.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w uzasadnionych przypadkach, np. wycofanie się z rozgrywek zespołu.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów przedmiotowego regulaminu.
Godziny rozpoczęcia meczy, które zostały podane w załącznikach nr 1 i nr 2, są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dziewczęta:

Lista szkół, które zgłosiły się do rozgrywek - SP 1, SP2, SP 5, SP 8, SP 11, SP 18, SP 26
 •  Wszystkie mecze grupowe oraz runda finałowa, odbędą się w dniu 17 lutego 2020 r. w „Hali do koszykówki” ul. Amelii 19 w Zielonej Górze. Spotkanie organizacyjne (nieobowiązkowe) – godz. 8:40 w dniu zawodów. Pierwsze mecze rozpoczną się ok godz. 9:00.

Chłopcy:

Lista szkół, które zgłosiły się do rozgrywek - SP 1, SP 5, PSP 7, SP 8, SP 10, SP 11, SP 14, SP 18, SP 26
 
 • Wszystkie mecze odbędą się w dniu 24 lutego 2020 r. w „Hali do koszykówki” przy ul. Amelii 19 w Zielonej Górze. Spotkanie organizacyjne (nieobowiązkowe) – godz. 8:40 w dniu zawodów. Pierwsze mecze rozpoczną się ok godz. 9:00.
 • Zwycięzcy każdej z grup zagrają ze sobą w systemie każdy z każdym o miejsca 1-3,
 • Zespoły z drugich miejsc w grupach, zagrają ze sobą w systemie każdy z każdym o miejsca 4-6,
 • Zespoły z trzecich miejsc w grupach, zagrają ze sobą w systemie każdy z każdym o miejsca 7-9.

 

Do pobrania