Regulamin

Licealiada
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Dzieci
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki

Regulamin turnieju szachowego 


Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze ul. Francuska 25A

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa prosimy o potwierdzenie udziału w rozgrywkach Szachowych nie później niż do 25 października 2019 roku na adres Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze -www.sekretariat@ek.edu.pl lub telefonicznie 684542301.

 I. Uczestnictwo:

 1. W zawodach biorą udział drużyny szkoły podstawowej urodzeni w latach 2007 i młodsi.
 2. Drużyna składa się z 4 osób: - I szachownica - chłopiec lub dziewczyna - II szachownica - chłopiec lub dziewczyna - III szachownica - chłopiec lub dziewczyna - IV szachownica - dziewczyna,
 3. Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
 4. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
 5. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
 6. Każdy z graczy powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający wiek i szkołę, którą reprezentuje.


 II. Program zawodów:

 1. Turniej przeprowadzony zostanie w systemie kołowym- każdy z każdym.
 2. Tempo gry 10 min. na partię dla zawodnika.
 3. Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu-2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a przy ich równości decydują kolejno:
 • suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana- 0p.),
 • liczba zwycięstw drużyny
 • wynik bezpośredniego spotkania,
 • lepszy wynik na pierwszej,
 • ewentualnie kolejnych szachownicach.


Za bezpieczeństwo zawodników w trakcie trwania rozgrywek odpowiadają opiekunowie grup.